ข้อตกลงการพัฒนางาน ปีการศึกษา 2565

Performance Assessment

ครูฏรินทร-ข้อตกลง2-2564-แก้ไขรอบสิ้นปี.pdf

ข้อตกลงการพัฒนางาน 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน