ภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566

การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย